Πατήστε το πλήκτρο «Enter» για να μεταβείτε στο περιεχόμενο